Sunday, November 21, 2010

Eid

ईद की रात ...
घर आपका सलोना था , टीम टीम तारों का डेरा था ,
खूबसूरती हर चीज मैं झलकी थी , क्योंकि उसे आपने प्यार से सवारा था


ईद की रात ...
मेहमान तशरीफ़ लाते गए , घर का घरोंदा बनाते गए
खुन्शियोंकी कड़ियाँ जुड़ती गयी , और हम सब एक माला बन गये

ईद की रात ...
खेल की शातिर दारिने बड़ों को भी बच्चा बना दिया
लड़ कर रोना , रोकर हान्स पड़ना
हम सबको गुदगुदाता गया

ईद की रात ...
खाने की रौनक जब छा गयी , थाली अपने शृंगार से ही जल पड़ी
मन ने अंत टक डकार न मारी , पर पेट की उसको भी मनानी पड़ी

ईद की रात ख्वाइश हैं...
आप सब हमेशा खुश रहो, प्यार की वर्षा करते रहो
अल्ला दे आपको बरकत , हमारी तरफ से अप्पको ईद मुबारक...

Wednesday, November 03, 2010

majhe London

इकडचे सर्व रुतु नुसार बदलत असते
कधी अंगावर लोकरीचा धिग तरी कधी अंगभर कपद्याची ही गरज नसते
दिवस कधी कामा साठी पूर्ण नसतात तअर कधी रात्र येण्य साठी लोक आतुर होतात
लोकाना जे असते ते नको असते ह्यातच श्रृंगार कंपन्य ला अप्ला मर्म दिसते ,
मैत्रीचा कोड़ा निसर्गाला ही पड़ते उन्हाल्याला मिलतो पावूस तअर थंडीत झाडाला पानांची मैत्री ही भारी पड़ते

येताना पक्का निर्णय केला होता सर्व आईच्या सवाई जपून ठेवायच्या
चांगल्या गोष्टी इथून उचालायाच्या अणि द्रुश्तिकोनल नवी दिशा द्यायाचा
आता सर्व बोलाचाच भात बोलाचिच कड़ी वाटते
घराच्या सवाई इथे शोभणार नाही म्हणून लाज वाटते
अणि इकडच्या सविना शारीर रचना अलग बोलूँ मन टालते

इकडच्या न्यार्या गोष्टी नेहमी टोका पलिकडे वाटतात
व्याम करने पण कसे दिवस रात्र ,
दिएत करने तअर कसे तर सलाद मात्र
मज्जा मस्ती करने तर अजाराला बोलावान्याच्या सामान असतात
छंद इकडचे देवा पेक्षा श्रेठ असतात , ते करूनच लोक डोक भूई जड़ करतात

शिस्त मात्र कड़क असते , बोलने ही तस पढ़ात शिर असते
दोस्त असो व दुश्मन शब्द रचना तीच असते
मन मोकले करायला आपल्या मनासना ही वेल नसते
कारन सवांद सधन्य अधि इथे स्टे तस अणि रंगाची टेस्टिंग असते

दिवस सुरु होतो न्याहरीच्या धव्पलित ,स्वास्त खाण्याच्या तयारीत
कपडे टका टक लागतात अणि त्यावर तरीही लोकांच्या नजारा बारीक़ असतात
ट्रेन ला इथे लोक तुबे म्हणतात अणि गुड लुक्क देताना ते ठेंगा दाखवतात
तुबे मधे लोकाना गजेट पासून हसायला वेल नसतो , थोडा धका लागला तर तोंडाचा छतीस अकड़ा मात्र पटकन होतो
ओफ्फिचा ही तास नटरंगी आहे , चाह काफ्फी फक्त गोस्सिपाची पोदगी आहे
नून्गंदाचा इथे बजा वाजतो पण आम्ही तुमच्याच सारखे बोलावून घेण्यातच लोकाना अभिमान वाटतो


माझी पाठी ठेवलेली दुनिया माला नेहमीच आपली वाटते ,
पण फ़ोन वर आज काल हसायला संकोच वाटते
सगला कहि बदलले वाटते आपणच त्यात जूने आहोत हे मनाला ही पटते
विचार मी तगडा केला , जसा देश तसा वेश जगायला हवा आहे
पण खंत हीच मानत होती जे मी करते आहे तेच जर सत्य आहे
उदेश हच मी जपत आहे, आशय प्रसंगी का मअग दूसर्याँ साठी जगावे
हट स्वताचे असेच जपून का नाही नव्या पिढीला एक वेगाले उधाहरण ठेवावे

मअग ठरवले संस्कृति जपून वापरावी कशी ह्याची माला शिस्त गरजेची आहे
वेलट वेल काढून जून्या रितिंचे वाचन अणि वेला नुसार सर्वअ छे आचरण करने जरूरी आहे
इस्छा एक आहे मनी दुष्ट अंधार दूर व्हावा , योग्य सवाई अणि विचारानी दिवालिचा दिवा उजलावा ......

Thursday, October 21, 2010

Balloon Journey

This Ego Balloon makes me fly high , takes me wherever I want to lie ..
Hey I am blowing this wind with me ..Lets play and have roller coaster Ride ...

ohh..Look whole world is like mini ants and working relentlessly to please my mind
Can I oppress them , make them feel shy , Yes without my superior TALENT they can't survive ......

It makes me feel like I am different , & I Can changed he world & whatever I touch
Sky is not my Limit... I can even brought him Down.......

When I fly pass Black Cloud I gave him sign of discuss ..
When I see Eagle Soaring next to me I remind him of his ugly knuckles

I am flying above the sky , here to change laws of universe ..
to my surprise there are no one I can chat...
Where I am ..ohh something pinched me...
Where ohh , Where you going my body to be part of wind ..Stop stop ...
hey it hurts ..Ohh I am drowning now but there is no one to take my hand..

sky can u catch me ...Ohh I couldn't it will take me further Down...
Save save Black Cloud my throat cries , but in return I get Rain to take me more close to my ground..
Eagal with big Beak can you save me , he says no ,my ugly legs now need some rest before Fly ..

coming closer to these ants ...ohh what they are ..getting bigger like monster ...hope They don't want to eat me...
where I am crashing , I feel I am just like them ..

just they have mother Land and I have nothing of myself to praise....

तू

आहेस तू कसा नहीं मनाला काळात
जेवा होते अशांत तूच देतो शांति त्यास

आहेस तू कसा विचरते मी सर्वा
जेवा कोणी नसे जवाल तू च असशी माझा सर्व

आहेस का तू हट्टी हे नाही उघडे पुस्तक
थोडा सा भाव खावून मान्य का करशील मअग तू माझी अट

आहेस तू कसा प्रश्न हा किचकट आहे
कठिन प्रसंगात तूच माझा मार्ग दर्शक आहेस

आहेस जरासा तू वेगला , कलाल होत माला
पान ह्या गुणाची कदर झाली आता माला ........

Friday, September 24, 2010

ध्येय

डोक्यात होती एकाच धाव्पल , कधी शाळेत तर कधी इत्तर गुनात अवल ऐन्याची शर्यत .....ह्या शर्यतीत मी घडत ही होते अणि पडत ही होते ...मज्जा होती फक्त पलान्यत ..कधी अनगनत तरी कधी मोहाच्या रानागानत


क्षिशन संपला नोकरी सुरु झाली ..लक्ष्मी मिलाली...अणि आणखी नविन स्पर्धा पाठीशी आली ..जे हवे होते ते माझा मी करत गेले अणि इतारात उठून दिस्न्याताच सर्व महीने निघून गेले

मनाशंती साथी ध्यान जानले ..करावे तर ..असमाधाने ध्यान ही नहीं झाले अणि जीवनाच्या मुलाला मोडाचे स्वप्ना कठिन वातु लागले

साथीदार मिलाताच जीवनने झुपकन वालन घेतले , कधी त्याला सम्झंयत तर कधी माला सम्झावान्यत प्रेम रुतू चालले
ह्या सर्वात ...अनादाचे क्षण मधे मधे दोलाताच होते अणि सुखाची नविन नविन क्शिताजे अख्त होते

स्वताला सुधार्न्यत मी प्रयत्नाचा खेल रचला पण भावनाना माझ्या त्याने नहीं दाद दिला ..
माग इतरांच्या गरजा ही आपल्या गरजा केल्या अणि त्यातुना ही स्वार्थी पाना मी साधला

शिखर मागून शिखर गाठली पान हरवलेले तल माला कहि सापडेना
वहानार्य वार्याला अणि खोल समुद्राला जास त्याच धेय माहित असते तास मात्र माझा माला गमाना

अखेरीस शरण तुझ्या अल्ले आई , जिथे मनाची जदत्वा हलूच दूर होई
अत्ता. वोलाक्हू लागली मी स्वताला अणि सहजच उमगले ध्येय मक्झे माला

Wednesday, September 08, 2010

Sunday, August 15, 2010
Here is the painting made by my Sister in Law(Sitar with Colorful vibes) in the middle.I just had small thought & I extended it on both sides.Here side tingu pingu Squares are from me :)Wednesday, July 21, 2010

माझे मनोगत

मन माझे उघडे मैदान ..वारा सोसाट वाहे ज्यात ॥
क्षिताजचे बंधन सदैव राहि तशीच राहि आकाशाची आस
पक्षी हजार येत जाट अस्ति कधी कुह्कुं न तर कधी झोकिन गति रानाचे गान
मन माझे बहरते त्यांच्या येण्याने ऐकते होते उगाच अंधाराने
वाटे मिठीत दडून घयावे ह्या क्षनाना , अनुभावालाही तसेच जपावे ....
पण असे किती दिवस चालावे ...
परिस्तिती एकत्याची जणू कोंडीच असते ,गायाचे असते बरच कहि साथीला maatra कोण नसते ....

Friday, June 25, 2010

Ganapati Bapa Morya


Ganapati made using Lavender seeds :)


Latest Creation


Tushar's dad wanted a wall clock in his room & so he attached small clock machine on Red Card board and made one(Temporary).
After seeing that following Idea pop in my mind.
Desciption : Sahaj Potrait shows about celebration Day by spreading peace in all human beings.
In the Centre there is Menifestation of Shri Mataji where she is blowing Trumphet to give realization to people.People are making three and half coil representing Kundalini and evolving in their spiritual path.They are Holding hands with Silver light in hand shows how poeple are kindling light in others.After self realization all people have connection with Almighty shown by Golden flame on top of their heads.Dhol at bottom and Ganesha dancing form give more auspeciousness to the day.Monday, May 03, 2010

धुल

कोण आहेत जे विचरतात द्दुंद होवूनी वार्या सोबत
हाकेला त्याच्या सज्ज हजरोनी होण्या भगत .....
कोण आहेत जे पसरतात सूर्य किरण घरी दारी
रंगांच्या प्रतिबिम्बाला झोकालतात होवूनी नारी ....
कोण आहेत जे वाहतात पानी शाम रंगानी
मोरासी पाहूनी बरसतात मग्न होवूनी .....
कोण आहेत जे उंच जवूनी धरेची ओढ़ धरतात
सर्व काम अतोपले की तिच्या शर्नात नीजतात ...
होवू दे माला धुलिकन, विचरू दे बेभान आसमंतात ,खेलू दे सप्त रंगात ,
थकें न मी जेवा घे मज तुझ्या उदरात ........


Who are they ...Who rom around freely in the air ..easy with air .
One one word of Air they all are their to fly with air .
Who are they who actually spreads sunlight in each house .
In rainbow they act as color holders and swing colors like their mom.
Who are they who carries water in clouds in black color.
and then shower on Peacock happily .
wjo are they when they go high stilll feel comform in their mothers womb ( ie. Mother earth)
Ans after doing their daily work come back & sleep with her.

Let em be dust ...let em fly in the air ...let me play with 7 colors..
when I will get tired take me back in your womb my mother...


Tuesday, February 23, 2010

Sparrow watching..

Its quite difficult to trace back my interest in sparrow watching. With whatever leftover in my brain cells it links me with name Dr. Salim Ali .
When I was 10 year old , we had a small chapter about this scientist. His madness for birds , his keenness to know them and his ability to feel them. Whole chapter would be 2 page long but it impacted me lifelong. That chapter turned my neck towards window of our classroom. Teacher was constantly explaining something around the topic but I was not there I was outside ,looking for traces of birds.
During my Engineering study leaves I used to Rugdofy a lot. In all that tiring days, one of my soothing time pass was to watch sparrow playing in dusty road in front of our building while sipping Ginger Tea made by my mother. I loved them while they were chirping, fighting with all their might with their mate (Which was Pity attempt) and hiding in leaves and coming back again in battle field. All they wanted is to enjoy Sunlight in playful mood.
My bird watching curiosity got doubled when I moved to UK. No doubts, geographically this place is quite different than India and thus lays the reason for me to look for more surprises on trees, grass ground and in the sky. I feel strong bonding with them which made me many time put my friends on hold. Thing is My Camera has Mobile phone attached to it..sorry sorry my Mobile has camera attached to it and while talking to anyone obviously I can’t take pictures.(It has not touched Technical paradigm called Multi tasking OS ).I get over excited when I see any rare(New for my Indian eyes) species of bird playing in our apartment garden.
One of those job hunting days when I used to be busy in telephone interviews and watching them a lot. I saw one small bird with 2-3 colours just splash on it to make him beautiful. I tried to capture him in my camera but it was all in vain. Same Night I had this.
I strongly believe dream is something you experience in your life or while experiencing something thoughts that HITS your mind subtly. So on same line I had one dream .Dream where I was carrying my LG View T mobile + Camera and walking on secluded road, highly influenced by Bright sun Over it and Dessert around it. For Mile & Mile you could just see dessert and Zig Zag way which gives you Illusion of touching Horizon. Partly familiar with such experience in Rajasthan and Partly Unaware of Magical vibration that road carried along with its Black Colour, I was humming and walking.
Suddenly my eye spotted quite unusual bird pair on barren Tree top and looking all over the place. Both of them not by any chance were looking like a pair as small bird supposedly female was black and blue in colour wherein Male bird, long one was in brown and gray cover.
I started struggling to get my hold of my camera. I tried to zoom in but bloody Idiot my mobile stopped working. I could barely see them through its lenses. I confirmed their presence on tree by my taking camera off. HUSH..They were still their admiring or laughing on my efforts. I resume playing with my camera. Still no clarity in vision, in frustration I clicked 2-3 times still no images were clear enough to see their lovely appearance. I stopped.
When I look up to see them, first Male bird flew in the sky and then Female. I was disappointed. I had just lost my only company in dessert. While I was mourning about it in my mind I heard somebody tapping on my shoulders .I looked back one couple was standing just behind me with saintly smile on their face.
All was ok. I smiled back & then all spoiled. They asked me why you want to click those birds. In that HOT whether it was likely to get HOT Head and same happened with me. I got super irritated and reply them “IS that your business “. He smiled back again and asked same question. Meanwhile I tuned back to them and start walking. After hearing him again, I paused and start saying “ I liked them & just feel like making them part of my memories in dessert .(By taking snap).”
I started walking again .Gentleman replied “IS that necessary .Why don’t you just watch them and capture in your memory & cherished them whole your life”. I was stunned because when I was answering him same thought came in my mind. In effort of capturing them I couldn’t enjoy real beauty of them with my naked eyes.
I halt and looked back. Man was wearing clothes similar to Male bird’s feather and Female was as stunning as blue sparrow I just witnessed .I smiled.
All of sudden Dust started rattling in the air & both figures were disappeared.
Before I could think anything further , I again saw on tree top hoping they might have taken their old place to watch me. But they were not there .In Lesson learned mode I started walking again and what ......Both birds were chirping and playing in that hot dessert road. Sometime falling in love with each other ...Some time just tried to follow their shadows.
I was happy and this time my camera was totally out of question .I was just happy watching them as I used to do in my study breaks in Mumbai....

Monday, January 25, 2010

Sahaj Experience

Spontaneous is the word for my whole experience in Sahaja yoga. People in deadly ,difficult financial screwed up life or majorly deprived life when gets to know by doing something everything will be Ok ,then they without giving second thought plunge in to that practice, That to in a such a manner that trouble which generally takes year to wipe out should get vanish in millisecond. Everyone hopes the same. Thinking on same line we joined Shri Nirmal Devi’s Sahaja Yoga .My brother was driving Engine & we all were wheels of that Car. But that time we were totally ignorant of spiritual aspects of Sahaja yoga what we wish that what we seek i.e. Solution to all our problems.
During Study period my Brother used to meditate & I used to just sit down with him. Wishing well things should happen to us. Yes results were positive but I was unsure of magical force behind it. Belief was there but I was not surrender. Daivi Lila (god’s play) is difficult to understand .As Shri Mataji says it needs subtle power than mental power to understand God.
Gradually everything went normal everyone from our family got settled, happy life started. In this period I don’t know which Binding forces stick us with Sahaja Yoga. Good thing about this was we could meditate without any material longings. Even if I used to do something against this naturally powered energy I used to feel bad about it. Slowly I started experiencing what Shri Mataji calls Param Chaitanya (Devine Vibrations).If question comes, if we have prosperous & happy life then why should we do it Then my gentle request would be for Your real Ascent try it at least once. Its worth it .
People say you are having all these issues due to your past life. I never believed in Past or future .But After experiencing Sahaja Yoga Meditation I know for Certainly We have Energy Centres & if they are operating well then all good things will happen to you (Good which god wants to happen to you so that you can grow as a human being).If any of these centres has problem then you will have Mental Projections in form of personal, Professional, Economical & Mental problems. Question was how to keep them healthy .Quotes, Saying & speeches of Shri Mataji has revealed all these Secrets. It’s very difficult for first time to follow it as our EGO always fights with it. Believe me follow it without doubt or ask Shri Mataji to free you from dicey situation, you have to be 100% there.
I don’t know what negativity is but I know something is there for sure. Shri Mataji talks about Salt Water treatment, Hawan , Puja etc. To clean your emery Centre . I being little Intellectual always thought all these as a part of Karmakand. But presence of Shri Mataji changed everything. It is really cleans you not physically but subtly, not for second but for long time. Even Salt water at night will change your life drastically. You won’t even know it but subtle energy is working on you.
Shri Mataji says Meditate everyday .First it would be very difficult but try, try still you achieve it. Try till you have an experience .Trust only your experience & everything will happen Sahaj (Spontaneous) in your life.
This is my experience rest is your choice.

Tuesday, January 12, 2010

Patience !!!

I have been always challenged by this word in school, college, workplace and now it seems everywhere .At home aai used to say " Have patience while having tea, it may burn " but who will listen ,who has time , moreover who has patience .In Mumbai , life was like a running local train where each train miss will increase penalty for you in next train (In short boil on tongue was better).Boil was manageable but these days impatience has led me to different horizon & consequences of that are quite costly(Now I have to bear it in pounds :D).
As an upcoming interior decorator to my house I dreamt to decorate it with "All Hand made Things" .These hand made things are much unorganized, funny, without perfections but they give emotional touch to the place & to lives. So our journey of hand made stuff started from oil painting. OIL PAINTING , yes sounds crazy right ? Last eight years after leaving junior college I never touch paint brush and suddenly jumping on oil painting. The story behind is , You must have heard about Van Gogh , yes the brain behind broken chair .This Great painter painted his broken chair on canvas and got famous for his abstract idea to be precise not for his skills. So if he can do then why can’t I. ‘I’ who doesn't know anything about painting , who is going to draw something new then it has to be weird , unfamiliar & inartistic right.So after this major brain storm with my own constructed thoughts I decided to go ahead with oil painting.
In London , routine stuffs are easy to get but if you add any specification to it then you have gone. I Decided, will purchase all basic colors, do some mixing on them and make my own colors (first impatient thought ) .We Maharashtrians have some strange bonding with Lord Ganesh (Elephant God) so I choose Ganesha as a model for my handy creation. Wait now you will say where is the Contemporary touch here then let me tell you my dear friend Ganapati would be representation from drawing but he would be in form I Imagine, understood? Anyways, too much of explanation, Let me go ahead with patience No patience facet of the story.
As it was my first drawing and that to with Oil paints, I decided to read some online stuff. After reading 2-3 pages, as all smart chicks, I believed it would be a cake walk for me to finish it on same day. Colors were ready( In brain) ,brushes were ready to scratch on Canvas and Ganapati have already started eating modakas in my thoughts , now before he finishes them and run on his rat I wanted to start and finish and frame and hang my creation on wall. I started without letting my patience interfere between strokes of great Rash Gogh .I started throwing untrained, unpracticed but presumably impeccable great stroke and that’s all.
Ganapati ate and burp and went on walk after meal & I resume myself in clearing unwanted strokes on canvas.
Patience dear patience , would have saved me from being owner of this new colorful Art but not an Art. There are many instances where by patience along with me I would have really gain something & so this new strategy.
During all interviews if people ask me question on my strongest point then without hesitation I answer patience, hoping this commitment on start of new job will definitely take my impatient attitude somewhere. Hoping & still longing to be patient.
Signed by...
Dr. Rashmi. (ohh Lord ..When will I be patient :( )