Thursday, September 15, 2011

घराची सजावट

स्वप्नात करत होते मी घराची सजावट
कधी लाल रागनी तर कधी शुभ्र पान्दार्यानी
वेलेला नवाते बंधन त्यात
होता सुन्दर दृश्याचा अटाहास

बाजार होता खूप छान मांडलेला
विविध प्रकानी गजबजलेला
शोधत होती त्यात वात
बघते तर काय बाजूंला मला हत्तींची साथ

दोलत होते ते प्राणी मज्जेत आपसात
जणू अलेल्याला करतात अदारत प्रणाम
शोभतील का ते घराच्या आवारात
विचारताच केला मी खरेदीचा आरम्भ

खिड़की आहे मोटाली घरात
खरी नाही पण जमवु शकते मी मैफिल तिच्या प्रकाशत
मंडली होती माझ्या नजरेत ,
वाध्य व्रिन्दाची त्याना लागेल सांगत

वेनाची तबला सारंगी मग घेतली बनवुन
संगीताची सुरवात करू आपन लवकर

घराची वास्तु असते सुविचार मनावर जड़वत
एकल होत खर , पण कशी करावी त्याला सुरवात
विचारात गडली मी अणि माझी मति
अणि पहाटे तर काय
गंधिन्जिच्या तिन माकादान्वर पडली माझी दृष्टि

सुख शांति चे माहेर ते माझे घर
अलाट तर पडाल प्रेमात झटपट
आल्हाद मिळेल शनात तुम्हाला
बुधाच्या चेर्यावर जसा मद्य हास्याचा स्थिरावा

No comments: