Friday, May 23, 2008

टू तुषार .....

ना आशा चान्द्न्या रात्रीच्या स्वप्नांची
ना पर्वती उभी राहून सरुशठी दर्शनाची
माला ना आशा आकाशी उंच उड़न्याची
आहे मनी इस्च्चा फक्त एकत्रित श्वासांची
रश्मि

2 comments:

Servo said...

hmmm shadi ke baad pehla hi blog inna senti ...accha hai .. could not imagine you penning/typing them down.. wrk anyways ,,

cheers

Sarvesh

Shweta Tarkar- Narvekar said...

Nice wordings